Mobilaris flyttar till nytt klimatsmart kontorshus

Events | Group

Mobilaris och Skanska i unikt samarbete – satsar på ett modernt klimatsmart kontorshus för innovativa företag i tillväxt.

Nu är det klart! Under våren 2020 tas första spadtaget i ett unikt byggprojekt för Luleå som spänner över områdena hållbarhet, stadsutveckling och modern samverkansmiljö. Då startar framväxten av en helt ny klimatsmart kontors- och samverkansarena på Östermalm, den första i Luleå av sitt slag, med bra läge på östra stranden nära centrum med fina grönområden runt om. Skanska ansvarar för byggprojektet med Mobilaris som långsiktig hyresgäst.

Att minska klimatavtrycket har varit ett av fokusområdena vid planering av den nya kontors- och innovationsarenan.  Huset ska bli Skanskas mest hållbara kontorsprojekt i norra Sverige, till dags dato. Det blir en fastighet som når Skanskas interna mål för ”mörkgrönt” med låg energiförbrukning. Huset elförsörjs genom solceller. På intilliggande parkering blir det gott om platser med laddstolpar för elbilar samt generösa cykelparkeringar. Under byggprocessen ligger högt fokus på att använda hållbara material och ämnen och inget byggavfall ska gå till deponi.

Kontorsbyggnaden får en yta på 3 500 kvadratmeter och utgör den första etappen, där Skanska har för avsikt att bygga fler hus i området när detaljplaneprocessen är färdig.

  • Under våren startar vi utvecklingen av en av Luleås modernaste arbetsplatser. Vi välkomnar Mobilaris som hyresgäst och ser fram emot att följa deras utvecklingsresa framöver, säger Hendrik Visser Affärsutvecklare Skanska Sverige.

Kontorsbyggnaden kommer att bli en unik plats där entreprenörer, innovativa företag och olika kompetenser ska kunna samverka, lära av varandra och växa tillsammans. Huset ska även kunna fungera som en plats för samverkan mellan näringsliv, akademi, forskning och andra samhällsaktörer. En öppen och aktiv miljö där företag, människor och möjligheter kan utvecklas i centrala Luleå.

  • Tillväxt och framtida expansion gör att Mobilaris behöver en ny lokallösning. Vi vet av erfarenhet att om innovation och utveckling ska kunna ske snabbt så behövs samverkan, partnerskap och kunskapsutbyte mellan företag och individer. Det är därför vi har valt att satsa på denna kontors- och samverkansarena. Vi vill skapa en modern plats för tillväxt och innovation, säger Mikael Nyström VD Mobilaris Group.

Med moderna och flexibla kontorsplatser kommer huset att rymma både större och mindre företag.  Längst upp, med magnifik utsikt över Luleå, kommer det att finnas stora öppna utrymmen för event, föreläsningar och konferenser.  

Byggnationen förväntas stå klar under kvartal 4 hösten 2021.

För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Nyström, VD, Mobilaris Group
Tel 070-524 65 86, e-post mikael.nystrom@test.mobilaris.se