Mobilaris vinnare av företagstävlingen Smart industri

IND | Group

Den femte februari 2020 tog Mobilaris Industrial Solutions emot förstapriset i tävlingen Smart industri som belönar företag som tar vara på digitaliseringens möjligheter på ett smart och innovativt sätt med tydliga resultat. 

Företagstävlingen Smart industri syftar till att stimulera små och medelstora företags digitala transformation genom att lyfta fram goda exempel. Tävlingen är en av aktiviteterna inom IVAs projekt Smart industri, som är en del av Smart industri – Sveriges nyindustrialiseringsstrategi där Tillväxtverket på regeringens uppdrag driver och finansierar ett antal program för att stärka småföretagens omställningsförmåga och bidra till industrins förnyelse. Bland finalisterna fanns även Moelven Valåsen AB, Moving Floor AB, Stockholms Verkstadsaktiebolag samt Väderstad AB.

– Vi är mycket stolta över detta pris och det är ett härligt erkännande för oss på Mobilaris. Det sporrar oss till att fortsätta driva utvecklingen mot ökad säkerhet och produktivitet inom industrin, säger Andreas Ericson, CEO Mobilaris Industrial Solutions.

Juryns motivering: Mobilaris utses till vinnare i 2019 års företagstävling Smart industri för sitt bidrag till digitaliseringen av traditionell industri. Med stor förståelse för kundens behov nyttjar Mobilaris den digitala teknikens möjligheter för ökad produktivitet, stärkt personsäkerhet och minskad energiförbrukning hos sina kunder. Genom sitt digitala erbjudande riktat till gruvor och annan basindustri har företaget på fem år fyrdubblat omsättningen, gått från 17 till 70 medarbetare, och har nu 25 kunder fördelade på samtliga världsdelar.

– Juryarbetet har varit oerhört spännande också i år. Särskilt stimulerande är det att överraskas av kreativiteten hos många företag som på ibland oväntade sätt nyttjar digitaliseringens möjligheter, säger Johan Weigelt, vice vd på IVA och juryns ordförande.

MER OM IVA

Mötesplatsen för Sveriges framtid. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) bygger broar mellan näringsliv, offentlig verksamhet, akademi och politik. IVA samlar kompetens och erfarenhet från fler än 1 200 akademiledamöter och 250 företag. Intervjuer med samtliga finalister i företagstävlingen finns på iva.se/smart-industri